Hur blir jag rik?

Betalning sker genom mervärdes principen där jag istället för att ta betalt för tid tar jag betalt för det faktiskta arbetet. Alltså får du maximalt värde för priset det kostar att utföra det arbete jag erbjuder. Det innebär att oavsett hur mycket tid det tar när jag utför arbetet så kostar det densamma, alltså föreligger det ingen risk för dig att förlora pengar. Här tjänar jag netto vinsten delat med dig efter att staten tagit sin brutto del. Det här ger då en win/win situation för alla parterna du, jag och staten. Det i sin tur gör då oss till maximerande partners då alla vinner och ingen förlorar.